Miesiąc: Kwiecień 2014

Wniosek o kredyt bankowy

Z punktu widzenia banków udzielane kredyty to poważne źródło przychodów, dlatego też banki chcą ich udzielać. Jednak, z punktu widzenia tych instytucji finansowych ważne jest, aby kredyty były spłacane w całości i terminowo, zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem spłat. Jak zapewnia firma prowadząca doradztwo finansowe Poznań (o którym więcej pod linkiem: http://www.strategor.pl/), nieterminowe spłaty zmuszają banki do korzystania z rezerw i obniżają ich wynik finansowy, co niewątpliwie nie jest dla nich korzystne. W związku z tym, instytucje bankowe dążą do ujednolicenia procedur postępowania przy ocenie wniosków kredytowych i zobiektywizowania kryteriów z tym związanych. W konsekwencji tych działań, przedsiębiorca jest traktowany często bezosobowo, nie ma on, bowiem rzeczywistego kontaktu ani z analitykami bankowymi, ani osobami, które de facto podejmują decyzję o przyznaniu kredytu, bądź też o jego odmowie.