Miesiąc: Czerwiec 2014

Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Unia Europejska wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wynika to przede wszystkim z uwagi na fakt, że to właśnie takie firmy zatrudniają większość czynnych zawodowo osób na danym rynku pracy. Przyznawane im dotacje unijne Poznań, sprzyjają rozwojowi firmy, a to w dalszym kroku generuje większe dochody. Z kolei większe dochody pociągają za sobą zwiększenie zatrudnienia i podniesienie konkurencyjności takiego przedsiębiorstwa.