Miesiąc: Lipiec 2014

Jeśli się rozwijać, to z zapałem!

Istnieją takie przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, lub korporacje, agencje, fundacje, instytucje etc., w których kadra pracownicza jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku i doświadczenia. Mimo tego, taka sytuacja wcale nie przeszkadza firmie w osiąganiu bardzo dobrych wyników i utrzymywaniu się na rynku, i to na bardzo wysokiej pozycji.

Młodzież uprzywilejowana

O tym, że przyszłość narodu zależy od młodego pokolenia, mówi się często, zwłaszcza w sytuacjach przełomowych dla danego kraju, w których sytuacja nie daje perspektyw rozwiązania zaistniałych trudności bez dużych strat dla gospodarki, rynku pracy czy zasobów naturalnych.
Wówczas zwłaszcza ludzie w sędziwym wieku powiadają, że wszystko w rękach młodzieży i oby ona była zdolna dźwignąć kraj z zapaści ekonomicznej. Bo w młodości tkwi siła i potencjał, bo młodość potrafi radzić sobie z problemami jeszcze bez większego zaangażowania emocji, które szybko ustępują, dając miejsce rozumowi i zdolnościom myślenia strategicznego.