Miesiąc: Czerwiec 2015

Konkurs na udzielenie dofinansowania projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Konkurs na dotacje dla firm do projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw organizowany jest co rok przez Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej (w skrócie NOT), które to również jest jednostką dysponującą środkami w ramach tychże dotacji.