Miesiąc: Sierpień 2016

Kredyt technologiczny – nabór wniosków nadal trwa

Trwa właśnie nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny). Nabór wniosków rozpoczął się dnia 28 lipca2016 roku, a trwać będzie do końca września.