Opublikowane przez: europejczyk

Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Kredyt technologiczny od czasu jego powołania, aż do obecnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Jest ono podyktowane zwłaszcza możliwością częściowej spłaty zaciągniętego zadłużenia dzięki tak zwanej premii technologicznej. Udział premii technologicznej, w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami, które określone zostały w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

Dotacje unijne – profesjonalna pomoc

Wstępem do sukcesu pozyskania oraz rozliczenia dotacji unijnych, jest wybór odpowiedniego dla naszej firmy programu dotacyjnego. Wybór takiego, doskonale dopasowanego do profilu oraz możliwości firmy programu, nie jest jednak wyborem łatwym. Dlatego też dotacje unijne Poznań, a dokładniej kwestie nimi wiązane powinny być powierzane profesjonalistom, zajmujących się szeroko rozumianym doradztwem unijnym.

Kredyt technologiczny – nabór wniosków nadal trwa

Trwa właśnie nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny). Nabór wniosków rozpoczął się dnia 28 lipca2016 roku, a trwać będzie do końca września.

I Oś Priorytetowa – wspieranie prowadzenia prac B+R

I Oś Priorytetowa ma na celu wspieranie prowadzenia prac B+R, realizowanych poprzez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-badawcze. Celem szczegółowym I osi priorytetowej (PI 1.2) jest pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Badania na rynek – kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

Poddziałanie Badania na rynek cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Nabór wniosków trwać będzie od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku. Skorzystać z tej formy wsparcia mogą przedsiębiorcy działający w sektorze MSP, a zatem:

Rynek usług konsultingowych i doradczych na terenie Europy

Rynek usług konsultingowych i doradczych w Europie jest rynkiem silnym i ustabilizowanym. Obsługują go tak naprawdę trzy zasadnicze grupy firm: