Czy pieniądze otrzymane z dotacji trzeba kiedyś oddać?

Dotacje unijne Poznań stanowią z założenia pomoc bezzwrotną (rozwinięcie tematu,tutaj: http://www.strategor.pl/), co oznacza, że nie trzeba ich w żaden sposób spłacać, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku pożyczek, czy też kredytów uzyskiwanych z banku czy też innych instytucji finansujących.

Czasem jednak trzeba oddać…

W każdej umowie dotyczącej przyznania dofinansowania czy to w ramach dotacji, czy też innych środków pomocowych, zwarte są szczegółowe warunki jakich dotrzymać musi beneficjent, tak aby przyznane środki były w stu procentach pomocą bezzwrotną

Autor zdjęcia: volker-kannacher

Czy jednak zasada ta obowiązuje zawsze i wszędzie? Otóż nie – jest pewien wyjątek. Zdarzyć się mogą bowiem sytuacje, w których beneficjent (podmiot, który otrzymał dotację), zmuszony zostanie do zwrotu otrzymanej dotacji lub jej części wraz z odpowiednimi odsetkami. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy beneficjent otrzymawszy dotację nie wywiąże się z warunków umowy podpisanej z instytucją, która tę dotację mu przyznała.

W każdej umowie dotyczącej przyznania dofinansowania czy to w ramach dotacji, czy też innych środków pomocowych, zwarte są szczegółowe warunki jakich dotrzymać musi beneficjent, tak aby przyznane środki były w stu procentach pomocą bezzwrotną. Jeśli jednak warunki te nie zostaną dotrzymane, jak to w życiu zwykle bywa – pieniądze trzeba będzie zwrócić i to wraz z należnymi odsetkami.

Comments are Disabled