Do czego służy Ocena Efektywności Organizacyjnej przedsiębiorstwa?

Jak tłumaczy consulting Poznań (link: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), Organizational Effectiveness Survey – czyli w tłumaczeniu Ocena Efektywności Organizacyjnej, jest narzędziem służącym do pogłębienia Oceny Barier Wzrostu (Growing Pains Survey). Ocena Efektywności Organizacyjnej służy do zmierzenia, czy poziom rozwoju systemów, zasobów i struktur danego przedsiębiorstwa służy wspieraniu jego dalszego rozwoju i wzrostu.

Gdy przeszkadzają bariery wzrostu przedsiębiorstwa

Ocena Efektywności Organizacyjnej wykorzystywana jest do oceny, w jakim stopniu poszczególne obszary Piramidy Rozwoju Organizacyjnego są dostosowane do etapu rozwoju, na którym znajduje się przedsiębiorstwo, a także mierzy efektywność funkcjonowania tych obszarów w tej organizacji

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Zdarzyć się może, że z badania Growing Pains może wynikać, że przedsiębiorstwo znalazło się w sytuacji, w której jego dalszy rozwój jest mocno utrudniony, z powodu istniejących barier wzrostu. W takiej sytuacji Ocena Efektywności Organizacyjnej pomaga szczegółowo zidentyfikować każdą z tych barier i pozwala na określenie czynności, które należy wykonać, aby bariery te przełamać.

Zdawać musimy sobie bowiem sprawę z tego, że aby osiągnąć długofalowy sukces rynkowy, niezbędne jest nie tylko osiąganie wysokich obrotów, ale także efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie to powinno odbywać się na sześciu poziomach tak zwanej Piramidy Rozwoju Organizacyjnego:

  • rynek,
  • usługi / produkty,
  • zasoby,
  • systemy zarządzania,
  • systemy operacyjne,
  • kultura organizacyjna.

Ocena Efektywności Organizacyjnej wykorzystywana jest do oceny, w jakim stopniu poszczególne obszary Piramidy Rozwoju Organizacyjnego są dostosowane do etapu rozwoju, na którym znajduje się przedsiębiorstwo, a także mierzy efektywność funkcjonowania tych obszarów w tej organizacji.

Comments are Disabled