Kategoria: Studium wykonalności

Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego studium wykonalności

Przy sporządzaniu studium wykonalności, bardzo istotne jest osadzenie projektu w realiach społeczno-gospodarczych, w których ma być przeprowadzony i wdrożony. W części tej studium wykonalności należy ująć kluczowe cechy danego terenu i terenu objętego oddziaływaniem założonego projektu, na tyle dokładnie, aby móc w pełni zrozumieć, jakie problemy ma rozwiązać realizacja projektu. Bardzo istotne w tym miejscu jest także zidentyfikowanie problemów, które mogą się przy okazji pojawić.