Rynek usług konsultingowych i doradczych na terenie Europy

Rynek usług konsultingowych i doradczych w Europie jest rynkiem silnym i ustabilizowanym. Obsługują go tak naprawdę trzy zasadnicze grupy firm:

• duże firmy, najczęściej międzynarodowe podmioty doradcze określane, jako Top 20,
• średnie firmy konsultingowe i doradcze, uzyskujące przychód na poziomie minimum 500 tysięcy euro rocznie,
małe firmy doradcze, w których przychód kształtuje się na poziomie kwoty niższej niż 500 tysięcy euro rocznie.

Rynek usług konsultingowych i doradczych w Europie jest rynkiem silnym i ustabilizowanym

Autor zdjęcia: Cedim News

Kto jest upoważniony do tego, by świadczyć usługi konsultingowe i doradcze?

Consulting (o którym również tutaj: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) jest rodzajem usług, które oferują przede wszystkim:
• wyspecjalizowane w tym obszarze firmy,
wyższe uczelnie,
• instytuty naukowo-badawcze,
agencje rządowe,
• agencje międzynarodowe.

Sytuacja współczesnych firm consultingowych

Istnieje silna konkurencja wśród firm consultingowych i doradczych. Co warto również podkreślić, nie stanowią one jednorodnej grupy mogą, więc być dzielone i segregowane według różnie przyjmowanych kryteriów. Dzielić można je, zatem zarówno w oparciu o ich powiązania finansowe, jak i ich zakres samodzielności w swoim działaniu organizacyjnym. Są to, więc najczęściej:
niezależne firmy prywatne,
• niezależni, działający na własną rękę konsultanci i doradcy,
• firmy prywatne należące do struktury przedsiębiorstw,
państwowe firmy konsultingowe i doradcze.

 

Comments are Disabled