Tagi: consulting Poznań

Rynek usług konsultingowych i doradczych na terenie Europy

Rynek usług konsultingowych i doradczych w Europie jest rynkiem silnym i ustabilizowanym. Obsługują go tak naprawdę trzy zasadnicze grupy firm:

Do czego służy Ocena Efektywności Organizacyjnej przedsiębiorstwa?

Jak tłumaczy consulting Poznań (link: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), Organizational Effectiveness Survey – czyli w tłumaczeniu Ocena Efektywności Organizacyjnej, jest narzędziem służącym do pogłębienia Oceny Barier Wzrostu (Growing Pains Survey). Ocena Efektywności Organizacyjnej służy do zmierzenia, czy poziom rozwoju systemów, zasobów i struktur danego przedsiębiorstwa służy wspieraniu jego dalszego rozwoju i wzrostu.