Tagi: Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Badania na rynek – kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

Poddziałanie Badania na rynek cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Nabór wniosków trwać będzie od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku. Skorzystać z tej formy wsparcia mogą przedsiębiorcy działający w sektorze MSP, a zatem: