Tagi: kredyt technologiczny

Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Kredyt technologiczny od czasu jego powołania, aż do obecnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Jest ono podyktowane zwłaszcza możliwością częściowej spłaty zaciągniętego zadłużenia dzięki tak zwanej premii technologicznej. Udział premii technologicznej, w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami, które określone zostały w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

Kredyt technologiczny – nabór wniosków nadal trwa

Trwa właśnie nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny). Nabór wniosków rozpoczął się dnia 28 lipca2016 roku, a trwać będzie do końca września.

Wysokość przyznawanego przedsiębiorcom kredytu technologicznego i premii technologicznej

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jakie warunki finansowe może im zaoferować kredyt technologiczny.