Tagi: Ocena Efektywności Organizacyjnej

Do czego służy Ocena Efektywności Organizacyjnej przedsiębiorstwa?

Jak tłumaczy consulting Poznań (link: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), Organizational Effectiveness Survey – czyli w tłumaczeniu Ocena Efektywności Organizacyjnej, jest narzędziem służącym do pogłębienia Oceny Barier Wzrostu (Growing Pains Survey). Ocena Efektywności Organizacyjnej służy do zmierzenia, czy poziom rozwoju systemów, zasobów i struktur danego przedsiębiorstwa służy wspieraniu jego dalszego rozwoju i wzrostu.