Tagi: ubieganie się o fundusze unijne

Fundusze unijne – warto je pozyskać!

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest bardzo korzystne z punktu widzenia poszczególnych podmiotów i dobra całego ogółu – społeczeństwa, które z realizacji projektów współtworzonych z tych środków może korzystać. Fundusze unijne stworzyły nam szanse, o których jeszcze kilkanaście lat temu nie mogliśmy nawet marzyć. Rozbudowa dróg, rozwój kultury i służby zdrowia – sektorów, które uzyskały wsparcie jest tyle, że w zasadzie uznać można, że skorzystał z nich cały nasz kraj i wszyscy obywatele, pośrednio lub bezpośrednio. W naszym interesie jest, zatem, by pozyskać jak najwięcej z dostępnej puli środków unijnych. Niewykorzystane pieniądze, bowiem przepadają dla nas bezpowrotnie.