Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Kredyt technologiczny od czasu jego powołania, aż do obecnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Jest ono podyktowane zwłaszcza możliwością częściowej spłaty zaciągniętego zadłużenia dzięki tak zwanej premii technologicznej. Udział premii technologicznej, w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami, które określone zostały w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

Wydatki

W przypadku tego typu inwestycji, konieczne jest sfinansowanie przede wszystkim wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych różnego rodzaju:

  • studia,
  • ekspertyzy,
  • koncepcje
  • projekty techniczne,
  • badania,
  • etc.

Są one niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach prowadzonej inwestycji technologicznej. W odniesieniu do takich wydatków należy zdawać sobie sprawę z tego, że intensywność udzielanej tu pomocy każdorazowo nie może przekroczyć 50 % kosztów i to bez względu na status posiadany przez przedsiębiorstwo i lokalizację prowadzonej inwestycji.

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Comments are Disabled